HandShakers


  • Англи нэр: HandShakers
  • Япон нэр: ハンドシェイカ
  • Монгол нэр: Хэйндшайкэрс
  • Гарч эхэлсэн: 2017оны 1сар
  • Дууссан огноо: Дууссан
  • Ангийн тоо: 12
  • Төрөл: Action, Drama, Fantasy, Supernatural,
  • Нэг ангийн хугацаа: 24 минут
  • Насны ангилал: +16
  • Орчуулга: Субару

Танилцуулга видео:

Товч танилцуулга:

Ахлах сургуулийн хүүхдүүдийн өдөр тутмын хайр, тэдний хоорондын хөгжилтэй харилцаа өгүүлэгдэх болно.

Шууд үзэх хэсэг:[Google Drive]