Feb 15, 2019

Tsurezure Children


  • Англи нэр: Tsurezure Children
  • Япон нэр: 徒然チルドレン
  • Монгол нэр: Цүрэзүрэ Хүүхдүүд
  • Гарч эхэлсэн: 2017оны 7сар
  • Дууссан огноо: Дууссан
  • Ангийн тоо: 12
  • Төрөл: Comedy, Drama, School
  • Нэг ангийн хугацаа: 24 минут
  • Насны ангилал: +16
  • Орчуулга: Fearless

Танилцуулга видео:

Товч танилцуулга:

Ахлах сургуулийн хүүхдүүдийн өдөр тутмын хайр, тэдний хоорондын хөгжилтэй харилцаа өгүүлэгдэх болно.

Шууд үзэх хэсэг:[Google Drive]