Apr 9, 2019

Black Clover


  • Англи нэр: Black Clover
  • Япон нэр:ブラッククローバ
  • Монгол нэр: Блак Кловэр
  • Гарч эхэлсэн: 2017
  • Ангийн тоо: 54
  • Төрөл: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Magic
  • Нэг ангийн хугацаа: 24 минут
  • Насны ангилал: Ангилал үл хамаарна

Танилцуулга видео:

Товч танилцуулга:

Нэгэн хөдөө тосгоны жаал хүү, Аста улс дотороосоо, зөвхөн тэр л шид хэрэглэж чадахгүй боловч Шидэт Хүлэг баатар болохоор өөрийнхөө сул талыг сөрөн зогсох болно.

Шууд үзэх хэсэг:Google Drive


Шууд үзэх хэсэг:Ok.ru