Aug 31, 2018

One Piece


  • Англи нэр: One Piece
  • Япон нэр:ワンピース
  • Монгол нэр: Уан Пийс
  • Гарч эхэлсэн: 1997
  • Ангийн тоо: Тодорхойгүй
  • Төрөл: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Supernatural
  • Нэг ангийн хугацаа: 24 минут
  • Насны ангилал: Ангилал үл хамаарна

Танилцуулга видео:

Товч танилцуулга:

Далайн дээрэмчдийн хаан болох Гол Д Рожэр өөрийн эрдэнэсийн талаар эцсийн мөчдөө дэлгэснээр далайн дээрэмчдийн эрэн үе эхлэх болно. Харин Монки Д Лүффи хэмээх хүү Уан Пийс гэгдэх эрдэнэсийг нь олон Далайн Дээрэмчдийн хаан болохоор далайг зорино.

Шууд үзэх хэсэг:Google Drive