Dec 7, 2018

Blade & Soul


  • Англи нэр: Blade & Soul!
  • Япон нэр: ブレイドアンドソウル
  • Монгол нэр: Илд Ба Сүнс
  • Гарч эхэлсэн: 2014-04-04
  • Ангийн тоо: 13
  • Төрөл:  Action, Adventure, Fantasy, Martial Arts, Supernatural
  • Нэг ангийн хугацаа: 24 минут
  • Насны ангилал: R - 17+