Apr 8, 2019

Dragon Ball GT!


  • Англи нэр: Dragon Ball GT
  • Япон нэр: ドラゴンボールGT
  • Монгол нэр: Луут Бөмбөлөг ЖТ!
  • Гарч эхэлсэн: 1996-02-07
  • Ангийн тоо: 64
  • Төрөл:  Action, Adventure, Fantasy
  • Нэг ангийн хугацаа: 24 минут
  • Насны ангилал: PG-13+

Танилцуулга видео:


Товч танилцуулга:

Гокуг бага насанд нь байхад Луут Бөмбөлөгийн араас шунасан Пилаф хөгширсөн хойноо ч гэсэн гарч ирэн Гокуг дахин Луут Бөмбөлөгөөр алдаа гарган жижиг биетэй болгосноор хамаг үйл эхлэнэ. Дахин цуглуулахаас цааш Гоку эргэн том биетэй болж чадахгүй, гэвч Луут Бөмбөлөгүүд Сансар даяар тархаж тэднийг дахин цуглуулах аялалд Пан, Транкс, Гоку нар гарах болно. Тэднийг юу хүлээж байгаа бол?

Шууд үзэх хэсэг:Google Drive