АниТрак багт нэгдэх талаар


Манай багт нэгдэхийг хүссэнд тань баярлалаа, мөн одоогоор зөвхөн 1-2 орчуулагч хэрэгтэй байна. Шаардлага бол зөвхөн Англи, Орос, эсвэл Япон хэлтэй байхад болно. энд дарна уу